Monthly Archives: Wrzesień 2017

Żywienie zbiorowe dzieci w szkołach

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE

Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego zaprasza pracowników przedszkoli i szkół podstawowych  z terenów woj. zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego, podlaskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu „ Żywienie zbiorowe dzieci w szkołach“, finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Na szkolenia zapraszamy w szczególności pracowników zajmujących się organizacją i realizacją żywienia w placówkach...
Read more