Rozszerzanie diety dziecka

Właściwe odżywianie dziecka, to bardzo ważny element jego prawidłowego rozwoju, dlatego na każdym jego etapie powinno być do niego dopasowane.

Mleko matki najlepsze dla dziecka

Najnowsze zalecenia towarzystw naukowych i międzynarodowych grup ekspertów mówią, że niemowlęta powinny być karmione wyłącznie mlekiem matki przez pierwsze 6 miesięcy życia, a minimalny okres to 4 miesiące. Nie należy w tym czasie podawać dziecku innych płynów jak woda, soki czy mieszanki.

Kiedy rozpocząć rozszerzanie diety?

Rozszerzanie diety dziecka karmionego piersią, ale także dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym według najnowszych zaleceń należy rozpocząć po ukończeniu przez nie minimum 17 tygodnia życia i nie później niż 26 tydzień życia.

W tym okresie dziecko wykształca umiejętności:

  • siadania z podparciem,
  • dojrzewa układ mięśniowo-nerwowy, co pozwala na kontrolowanie ruchów głowy i szyi oraz na jedzenie z łyżeczki.
  • Jednocześnie zanika odruch usuwania z ust ciał obcych, który utrudnia karmienie pokarmami innymi niż płynne.

Dokładny czas rozpoczęcia rozszerzania diety jest, zatem sprawą indywidualną, ponieważ każde dziecko rozwija się w swoim tempie. Dlatego na podstawie wytycznych oraz obserwacji umiejętności dziecka mama podejmuje decyzję, kiedy maluch jest gotowy by próbować nowych pokarmów.

Jakie pokarmy na początek?

Czas rozszerzania diety niemowlęcia jest także szczególnie ważny ze względu na wykształcanie preferencji smakowych. Właśnie z tego powodu warzywa powinny być wprowadzane, jako pierwsze do diety dziecka, ponieważ to ich smak jest dla nich trudniejszy do zaakceptowania. Ze względu na możliwość wystąpienia alergii, produkty powinny być wprowadzone po jednym na dzień.

Owoce powinny pojawić się w diecie dziecka dopiero około 2 tygodnie po wprowadzeniu warzyw.

Co z glutenem?

Wprowadzenie do diety glutenu według najnowszych wytycznych powinno odbyć się po ukończeniu przez dziecko 4 m.ż. Nie określają one jednak dokładnego czasu jego wprowadzenia, ale musi się to odbyć przed ukończeniem przez dziecko 12 m.ż.

Rozszerzanie diety często budzi dużo obaw i pytań. Nic w tym dziwnego, gdyż jest to bardzo ważny okres. Jednak przeprowadzone w zgodzie z zaleceniami specjalistów i obserwacjami dziecka powinno przebiegać bez problemów.

Źródła:

  1. Zasady żywienia zdrowych niemowląt. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy medyczne/Pediatria 2014, t11, 321-338.
  2. Szajewska i wsp. Karmienie piersią. Stanowisko Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. Standardy Medyczne/Pediatria 2016, t3, 9-24

 

No Comments Yet.

Dodaj komentarz